Adriano VI (1522-1523)

ENCHEVOERT GUGLIELMO         GUILELMUS ENKEVOIRT

torna