FRANCISCUS DE LA ROCHEFOICAULD

ROCHEFOCAULD (De LA) FRANCESCO (+1645 febbr. 14 creato da Paolo V nel 1607 dic. 10); Vescovo di Clermont; Callisto, 1610 febbr. 1.  

 
  

ROCHEFOCAULD (DE LA) FRANCESCO - FRANCISCUS DE LA ROCHEFOICAULD rx032

biografia